Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru

How to choose the right insurance provider to cover your farm

Protecting your farm business can be a complicated matter. You need to consider your buildings, vehicles, livestock, family home and more. It is also critical that you are protected against property damage or injury to a visitor or employee. Did you...

COVID-19: Gwybodaeth bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu diogelu aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW.  Bydd pob aelod o staff yn gweithio o gartref am y dyfodol rhagweladwy gan sicrhau y bydd ein timau yn parhau...

Cyn AS yn cymryd awenau Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Ltd (FUWIS) wedi penodi Guto Bebb fel ei Reolwr Gyfarwyddwr newydd. Mae Mr Bebb, sy'n hanu o Gaernarfon, Gwynedd, yn gyn Aelod Seneddol Aberconwy a chyn hynny roedd yn Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn Weinidog Amddiffyn. Cyn dechrau...

Eich cyswllt yswiriant

Mae yswiriant yn rywbeth anochel bywyd i lawer iawn ohonom, fel mynd a’r car am MOT, ymweld â'r deintydd, neu lenwi ffurflen dreth. Mae'n un o'r pethau hynny sy'n digwydd bob blwyddyn, gan roi trefn hanfodol hyd yn oed i'r bobl...

Cadw’n ddiogel – cofrestrwch

Mae dwyn cerbydau oddi ar y ffordd yn fusnes mawr i droseddwyr, gyda ffigurau'r llywodraeth yn dangos bod tua £100 miliwn o gerbydau amaethyddol ac adeiladu yn cael eu dwyn yn flynyddol yn y DU. * Er ei bod wedi...

Stori Dau Fusnes

Mae Dean a Diane eisiau rhoi cynnig ar redeg busnes bach yn eu tref leol. Mae Dean eisiau agor siop hen bethau lleol, tra bod Diane wedi troi ei golygon at agor bwtîc bach wrth ymyl yr afon. Magwyd y ddau...

Tradesmen – Defend yourselves against scammers

Cyber-crime is one of the biggest problems facing businesses in the present day, with hackers attempting both rudimentary and more sophisticated methods to infiltrate your systems and data. Tradesmen have to remain particularly vigilant, especially when self-employed, as one wrong...

Dog owners warned to keep pets under control in the countryside

Dog owners are being warned by farmers and insurers to keep their canine companions under control when walking in the countryside, as the cost of insurance claims caused by livestock worrying has reached a record level. New figures from rural insurer...

farmers union of wales vacancies

Account Handler Vacancies

Account Handler - Competitive salary c.£17,000 We currently have Account Handler vacancies in our Carmarthen & Cowbridge offices. FUW Insurance Services is one of the leading insurance brokers in Wales. Working closely with a panel of specialist agricultural and commercial insurance...